Friedrich-Ebert-Straße 59, Bremen

 • Friedrich-Ebert-Straße 59, Bremen
 • שנת בניה / שיפוץ - 1992 / 2013
 • מספר יחידות - 14
 • מחיר קניה למטר - 2537€
 • מחיר העסקה - 2,200,000€
 • הון עצמי - 2,520,810€
 • תשואת העסקה - 8.56%

Bgm-Smidt St. 58-60, Bremen

 • Bgm-Smidt St. 58-60,       Bremen
 • שנת בניה / שיפוץ - 1973 / 2009
 • מספר יחידות - 8
 • מחיר קניה למטר - 1345.6€
 • מחיר העסקה - 1,681,047€
 • הון עצמי - 631,047€
 • תשואת העסקה - 8.4%

Auguststraße 25, Bremerhaven

 • Auguststraße 25,     Bremerhaven
 • שנת בניה / שיפוץ - 1913 / 2016
 • מספר יחידות - 9
 • מחיר קניה למטר - 397€
 • מחיר העסקה - 272,600€
 • הון עצמי - 138,600€
 • תשואת העסקה - 10.8%

קבוצת EVERYDAY INVESTMENTS

 נוצרה על מנת לאפשר למשקיע הפרטי בישראל ליהנות מן התשואות הגבוהות ומפיזור הסיכונים הגלומים ברכישת נדל"ן בחו"ל, תוך שקיפות מלאה, ללא מחסומי השפה והבירוקרטיה.

ברמן

 היא העיר העשירית בגודלה בגרמניה, בעלת אוכלוסייה של 550,000 תושבים 

גרמניה

גרמניה  היא הכלכלה הגדולה באירופה, והרביעית בגודלה בעולם. הכלכלה מגוונת ומבוססת במידה רבה על יצוא תעשייתי של כלי רכב, מכונות וכימיקלים, אך גם על תרופות, תוכנה ושירותים פיננסיים.